Usługi

Przekłady naukowe i medyczne

 dokumenty pacjentów

 ankiety do badań

 formularze

 instrukcje obsługi aparatury medycznej

 ankiety satysfakcji

 dokumenty ubezpieczeniowe

 zalecenia

 materiały edukacyjne dla pacjentów

 studia przypadków

 instrukcje medyczne

 protokoły badań klinicznych

 broszury i katalogi

 oznakowanie i opakowywanie leków

 ulotki

 dokumentacja rejestracji leków

 opakowania i oznakowania

 artykuły naukowe

 kiążki akademickie

 wnioski grantowe

 postery i prezentacje

 transkrypcje wykładów

 instrukcje aparatury naukowej

 wnioski patentowe

 raporty z badań

Przekłady techniczne

 instrukcje i opisy techniczne

 komunikacja korporacyjna

 metody oceny zagrożeń i zdolności operacyjnych

 oceny ryzyka

 oceny oddziaływania na środowisko (EIA)

 oferty i przetargi

Przekłady prawnicze

 umowy i regulaminy

 zeznania

 zastrzeżenia prawne

 umowy o poufności

 raporty i certyfikaty

 pisemne oświadczenia pod przysięgą

 ustawy i przepisy prawa

 dokumentacja własności intelektualnej

 stanowiska rządowe i raporty prawne

 zgłoszenia patentowe

 zgłoszenia znaków towarowych

 licencje

 dokumentacje spraw sądowych

 dokumenty arbitrażowe

 roszczenia patentowe

Przekłady literackie

 opowiadania

 bajki

 felietony

 powieści

 wiersze

 piosenki

Przekłady marketingowe

 materiały promocyjne

 skryty radiowo-telewizyjne

 raporty badań rynkowych

 slogany reklamowe

 wprowadzanie produktu na rynek

 materiały pokazowe

 informacje prasowe

 badania zadowolenia Klientów (CSS)

 serwisy WWW

Przekłady audio - video

 filmy fabularne

 filmy reportażowe

 filmy instruktażowe i edukacyjne

 kursy

ZAUFALI NAM:

KONTAKT:

biuro@przeklady.eu

+48 509 764 908

© 2013 przeklady.eu | SIGNUM Biuro Tłumaczeń Języka Angielskiego.